News and Articles

คพ.เชียงใหม่ปริมาณฝุ่นละอองสูงขึ้นจากไฟป่า

คพ.เชียงใหม่ปริมาณฝุ่นละอองสูงขึ้นจากไฟป่า...

แม่ฮ่องสอนแชมป์ลดเผาป่าอันดับ 1 ภาคเหนือ

แม่ฮ่องสอนแชมป์ลดเผาป่าอันดับ 1 ภาคเหนือ...

หมอกควันฟุ้ง! รังสีความร้อนยังปกคลุมพื้นที่ จ.พะเยา สูงถึง 38 องศาฯ

หมอกควันฟุ้ง! รังสีความร้อนยังปกคลุมพื้นที่ จ.พะเยา สูงถึง 3...

แล้ง-แอบเผาป่า ทำให้หมอกควัน จ.เชียงใหม่ ยังเกินค่ามาตรฐาน

แล้ง-แอบเผาป่า ทำให้หมอกควัน จ.เชียงใหม่ ยังเกินค่ามาตรฐาน...

นายกฯ ห่วงปัญหาหมอกควันภาคเหนือ สั่งจังหวัดดูแลใกล้ชิด

นายกฯ ห่วงปัญหาหมอกควันภาคเหนือ สั่งจังหวัดดูแลใกล้ชิด...