News and Articles

9จว.เหนือยังอ่วมหมอกควัน-เหตุhotspotเมียนมา

9จว.เหนือยังอ่วมหมอกควัน-เหตุhotspotเมียนมา...

5จ.หมอกควันเกินค่ามาตรฐานเชียงรายมากสุด

5จ.หมอกควันเกินค่ามาตรฐานเชียงรายมากสุด...

หมอกควันเหนือช่วงบ่าย 24 มี.ค. ยังวิกฤติ 8 จว.

หมอกควันเหนือช่วงบ่าย 24 มี.ค. ยังวิกฤติ 8 จว....

คพ.พบผู้ป่วยจากปัญหาหมอกควันแล้วกว่า 5 หมื่นคน

คพ.พบผู้ป่วยจากปัญหาหมอกควันแล้วกว่า 5 หมื่นคน...

เมืองคอนเตรียมรับมือภัยแล้งไฟป่าหมอกควัน

เมืองคอนเตรียมรับมือภัยแล้งไฟป่าหมอกควัน...

เข้ม 60 วันห้ามเผาแก้หมอกควัน เชียงใหม่-เชียงราย-น่าน-แม่ฮ่องสอน

เข้ม 60 วันห้ามเผาแก้หมอกควัน เชียงใหม่-เชียงราย-น่าน-แม่ฮ่อ...