เยี่ยมชมสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ

ผศ.ดร.สมพร จันทระ หัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์พหุวิทยาการ คณะวิทยาศาสตร์ มช. พร้อมด้วย ผศ. ดร.สุภาพ ชูพันธ์ และอาจารย์ ดร.ว่าน วิริยา อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ PM10 และ PM2.5 ณ ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ มช.

 

By Khomphetr Phrmkham -11/04/2017

CMN